MAHAKI - Porourangi Whare, Waiomatatini

Ko MAHAKI EWE KARORO te tuarua o nga tama a Iranui me Hingangaroa
Porourangi Whare, Waiomatatini

Anei etahi korero mai i a Hone Ngatoto Tuwahiawa mai i tetahi haka i hakaina i te kawanga o Te Kani a Takirau wharenui i Uawa.
“Mo Mahaki te tikanga o tenei haka.
I whanau atu a Iranui ki te one o Kaimatai kei te Whakaki.
Ko te take o te haere a Iranui ki reira, i haere raua ko te tane a Hingangaroa ki te whakaako i a Kahungunu ki te whakatutaki haumi waka.
Ka whanau a Mahaki ka putu te ewe i te akau, ka kainga e te karoro, ka tau atu te
kowhitiwhiti o ro rimu ki runga “Ko Mahaki i mate ki te moana i te whainga i te ika, i te aturere, i te atihakona””
Tenei wahanga o te haka i hakaina e te Aitanga a Hauiti kia Eru Pahau o Mangahanea i te kawanga o te Wharenui o Te Kani a Takirau
“Nou anake te tipuna i whanau haere i te one i Kaimatai; Ka tuku mai te karoro ka timotimoia, ka kainga e te whitiwhiti Hoki rawa mai ki te kainga ka tutu nga tokotoru a Iranui.
Ka mate ra koe i te ngaere-nuku, i te ngaere-rangi, i te whainga atu i te ika tutu, ki te ika koaro, ki te ika kohurawea.
Ka tukua kaunehe ki te huanui, iri, tonu, te ake ki te whare!”
(Rauru Nui a Toi)