Ko Ta Apirana Nohopari Turupa Ngata

TE TANGATA TE TIPUA

Me hoki nga whakaaro ka tika ki te tau 1983, ki nga taketake o tenei wananga, kia Ta Tamati Reedy, nona te whakaaro i te wa i a ia i rawahi i Amerika.
I whakapa atu e ia kia John Clarke te tumuaki o te Kareti o Ngata i taua wa, me te poari o Ngata, tae atu hoki ki nga pakeke o Ngati Porou, me kore e ngakaunui ratau ki tana kaupapa, anei te whakautu,e haere tonu nei tenei wananga ia tau ia tau. Ko te Papa ko Tame Te Maro te tiamana tuatahi o tenei kaupapa.

Apirana Nohopari Turupa Ngata

Ko te whakatau a nga pakeke o Ngatiporou, he tipua ke tenei tangata a Apirana. Ko ona matua, ko Katerina Naki o te whanau a Rakairoa, raua ko Paratene Ngata o te whanau a Te Ao, Ngati Rangi me te Whanau a Karuai.

I tipu mai ia i roto i te matotorutanga o tona iwi, na ona matua i poipoi haere, a, pakeke noa. Ko Rapata Wahawaha hoki tetahi o ona matua tohutohu i a ia ki te hohonutanga o nga tikanga Maori o taua wa.

(Na Wiremu raua ko Te Ohorere Kaa enei korero)