HAUITI - Ruakapanga Whare, Uawa

Ko HAUITI te potiki o nga tamariki a Iranui me Hingangaroa
Ruakapanga Whare, ki Uawanui a Ruamatua

I a Hauiti te ringa kaha, rite tou te tohetohe a Hauiti me ona tuakana.
Na te whanakotanga o te Kahawai i whakahau i a Hauiti ki te whakakaupapa i tana utu ki ona tuakana. I haere ia ki Turanga ki te tohunga kia Marukakoa ki te inoi ki a ia kia whangai ia i nga karakia kaiwhanaunga.
E ai ki a Wi Pewhairangi ko Makihoi te wahi i akona ai a Marukakoa i a Hauiti nga karakia mo te whawhai.
I tana hokitanga ki Uawa, ka tautohetohe ano ona tuakana ki a ia. I patu a Hauiti i ona tuakana i roto i nga pakanga e wha.
Ka paheke raua i Uawa ki nga maunga, koinei te timatatanga o te toheriri i waenganui i te tokotoru me wa ratau uri, a, te hekenga o nga uri a Taua raua ko Mahaki ki raro ki Waiapu ki Te Whanau a Apanui.
(Rauru Nui a Toi)