Who We Are

Te Runanganui o Ngati Porou is the mandated Iwi organisation which represents the collective interests of nga whanau me nga hapu o Ngati Porou.

Te Whakapumau i te Mana Motuhake o Ngati Porou
mo nga Uri Whakatipu

Te Runanganui o Ngati Porou (TRONPnui) administers a range of assets on the collective behalf of all Ngati Porou.  The Runanganui also advocates for the needs and aspirations of Ngati Porou, and the East Coast district; and ensures the delivery of primary health care and social support services to Ngati Porou whanau and East Coast communities.

TRONPnui has three main subsidiaries:  Ngati Porou Holding Company, the commercial arm; Ngati Porou Oranga, a primary health care organisation; and Toitu Ngati Porou, the cultural development arm.